O programie

logo2

 

Program CZYSTA KOTŁOWNIA, CZYSTE POWIETRZE jest dedykowany użytkownikom ekologicznych urządzeń grzewczych na pelet. Takie urządzenia, dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii oraz bezpiecznego paliwa z biomasy, znacząco ograniczają emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz gwarantują zachowanie czystości oraz przyjemnego zapachu w kotłowni.

Program CZYSTA KOTŁOWNIA, CZYSTE POWIETRZE jest autorskim przedsięwzięciem firmy KOSTRZEWA, specjalizującej się w produkcji ekologicznych urządzeń grzewczych na pelet. KOSTRZEWA od 36 lat działa na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, wprowadzając na rynek kotły c.o. spalające biomasę w sposób efektywny i bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Program ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce, dzięki zastosowaniu w ogrzewnictwie peletu − naturalnego paliwa, należącego do tzw. odnawialnych źródeł energii. Biomasa − w przeciwieństwie do paliw kopalnych − węgla, ropy i gazu ziemnego, nie powoduje efektu cieplarnianego, wręcz przeciwnie − naukowo dowiedziono, że poprawia bilans CO2 w atmosferze.

Zastosowanie wysokiej jakości peletu wpływa znacząco na jakość powietrza. Naukowcy wyliczyli, że efekt ekologiczny zamiany węgla na biomasę, w gospodarstwie domowym o rocznym zużyciu węgla w wysokości 8 ton, będzie polegał na redukcji emisji zanieczyszczeń o następujące wartości: CO − o 92 %, SO­­2 − o 97 %, NO2 − o 80 %, TOC (ogólny węgiel organiczny) − o 77 %, CO2 − o 100 %, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) − o 99,9 %, B(a)P (benzopireny) − o 99,9 %. Te liczby mówią same za siebie. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji chemicznych pomoże ograniczyć zachorowania na choroby układu oddechowego oraz nowotwory.

Program CZYSTA KOTŁOWNIA, CZYSTE POWIETRZE wypowiada wojnę spalaniu odpadów w przydomowych kotłowniach. Specyfika konstrukcji ekologicznych urządzeń na biomasę uniemożliwia ten proceder. Zaletą urządzeń na pelet jest czysta i pachnąca drewnem kotłownia. Istotne jest również to, że podczas spalania peletu powstaje bardzo niewiele popiołu − ok. 1 %, co daje dużą wygodę i komfort obsługi kotła c.o.

DO KOGO KIEROWANY JEST PROGRAM?

Program CZYSTA KOTŁOWNIA, CZYSTE POWIETRZE kierowany jest do przyszłych i obecnych użytkowników kotłów c.o. na pelet nowej generacji oraz producentów urządzeń grzewczych na biomasę, pragnących przyłączyć się do działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

W przypadku użytkowników indywidualnych, warunkiem udziału w programie jest ogrzewanie domostwa, siedziby firmy lub instytucji kotłem, spełniającym wymagania z niemieckiej listy BAFA (najsurowsze wymagania emisyjno-energetyczne w Europie). Uczestnik programu zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do popularyzacji ekologicznych form ogrzewania oraz przeciwdziałania skażeniu powietrza przy spalaniu odpadów komunalnych. Widocznym przejawem uczestnictwa jest znak graficzny programu, który umieszczamy na posesji.

Zapraszamy również do współpracy producentów kotłów na biomasę. Firmy, pretendujące do udziału w programie, muszą spełnić wymagania energetyczno-emisyjne z niemieckiej listy BAFA. Podstawowe parametry jakie muszą spełnić urządzenia grzewcze to: sprawność min. 90 %, emisja CO przy mocy nominalnej do 500 mg/m3, emisja pyłów do 20 mg/m3, emisja OGC (węgla organicznie związanego) do 20 mg/m3.

 

2015_11_18_Kostrzewa_wykres_slupkowy_emisyjnosc_sprawnosc

W kotłach programu „Czysta Kotłownia” spalanie śmieci jest niemożliwe!

Kotły c.o. na biomasę, zakwalifikowane do programu „Czysta Kotłowania”, to urządzenia najnowszej generacji, dbające o środowisko naturalne oraz portfel użytkownika. Spalają paliwo w sposób wysoce ekonomiczny, pobierając przy tym znikomą ilość energii elektrycznej oraz − dzięki zaawansowanej technologii – ograniczają do minimum emisję szkodliwych gazów i pyłów. Zastosowanie podajnika paliwa gwarantuje wygodę eksploatacji i całkowicie uniemożliwia spalanie odpadów!

Przypominamy, że palenie śmieci w przydomowych kotłowniach to nielegalny proceder, przynoszący złudne oszczędności. Skala problemu jest olbrzymia − ministerstwo środowiska informuje, że corocznie spalamy w domach nawet 2 mln ton odpadów. Oto pięć podstawowych powodów, dla których należy zerwać z paleniem odpadów:

 1. Toksyny uwalniane przy spalaniu śmieci zwiększają ryzyko śmiertelnych chorób!

  Każdy spalony kilogram śmieci zanieczyszcza powietrze toksycznymi substancjami, które szkodzą palaczowi, sąsiadom i wielu innym osobom. Trujące gazy oraz pyły mogą wywoływać wiele poważnych chorób − m.in. raka płuc, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, choroby układu krążenia. Choroby te wiążą się z ograniczeniem aktywności, bardzo kosztownym leczeniem, a w niektórych przypadkach prowadzą do śmierci.

 2. Palenie odpadów szkodzi dzieciom

  Wdychanie powietrza zanieczyszczonego toksynami, pochodzącymi ze spalania odpadów rujnuje zdrowie dzieci − zwiększając częstotliwość alergii, astmy, chorób płuc, upośledzając rozwój dzieci narodzonych oraz ich rozwój podczas życia płodowego.

 3. Płonące odpady uszkadzają kocioł i komin

  Spalanie śmieci przyspiesza niszczenie kotła oraz przewodów kominowych. Płonący plastik tworzy związki, które stopniowo uszkadzają blachy kotła i komin. Ponadto w kominie szybko osadzają się niebezpieczne sadze, które mogą spowodować pożar.

 4. Spalanie odpadów jest karalne

  Każdy, kto widzi (i czuje!), że ktoś pali odpady, ma prawo zwrócić mu uwagę, a gdy to nie pomoże, zgłosić problem odpowiednim służbom. Najprostsza droga to telefon do straży miejskiej lub urzędu, któremu straż podlega. Mogą one ukarać mandatem w wysokości do 500 zł, natomiast sąd może orzec grzywnę w wysokości nawet 5000 zł.

 5. Zdrowie jest bezcenne!

  Drapanie w gardle, duszności i powtarzające się napady kaszlu mogą być symptomem wielu groźnych schorzeń wywołanych złym stanem powietrza. Pamiętaj, że zanieczyszczenia z domowego komina rozprzestrzeniają się i opadają głównie w promieniu 10-krotności jego wysokości, czyli na Twój dom i najbliższe otoczenie. Toksyczne substancje powstałe w wyniku spalania m.in. foliowych opakowań czy plastikowych butelek i innych tworzyw sztucznych poza specjalistycznymi spalarniami trafiają więc właśnie do Twoich płuc. Skala problemu jest ogromna, to właśnie te związki m.in. wpływają na zachorowalność na groźnie choroby przewlekłe. Warto przypomnieć, że m.in. z tego powodu co roku na raka płuc choruje 23 tys. ludzi, 80 tys. ma zawał serca, a 2 mln leczy się na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Ile kosztuje taka „przyjemność”? Roczne wydatki państwa na leczenie POChP w kraju sięgają 165 mln złotych, zaś zawałów serca − 1,3 mld zł.

Palenie odpadów w domu jest niebezpieczne, nielegalne, a co najważniejsze, szkodzi Tobie i Twoim najbliższym. Jakkolwiek tego nie liczyć, więcej można stracić, niż zyskać.
(informacje dotyczące konsekwencji zdrowotnych palenia odpadów oraz skali procederu zostały zaczerpnięte z portalu www.tworzymyatmosfere.pl)