2018-10-22
Do modeli typu EEI Pellets dołączają kolejne kotły, które zostały przebadane w akredytowanym laboratorium i legitymują się certyfikatem ekoprojektu (ecodesign):

KOSTRZEWA Mini Bio NE  Mini Bio NE

– 10 kW (oczekujemy na dosłanie certyfikatu z laboratorium)

– 15 kW

– 20 kW

 KOSTRZEWA Mini Bio B NE Mini Bio B NE

– 10 kW (oczekujemy na dosłanie certyfikatu z laboratorium)

– 20 kW

 KOSTRZEWA Twin Bio NE Twin Bio NE

– 12 kW

 

Tylko kotły posiadające certyfikaty potwierdzające wymogi dyrektywy ECODESIGN (EKOPROJEKT) podlegają dofinansowaniu w ramach programu rządowego “CZYSTE POWIETRZE”.