2018-08-16

NOWOŚĆ – modele o mocy 15 kW! 

Informujemy, że poszerzamy typoszereg kotłów o moc 15kW dla następujących modeli:

  • Mini Bio NE (z palnikiem Platinum Bio)
  • Mini Bio Luxury (z palnikiem Platinum Bio VG)
  • Mini Bio Luxury B (z palnikiem Platinum Bio VG)
  • EEI Pellets (z palnikiem Platinum Bio VG)

 

KOSTRZEWA Mini Bio NEKOSTRZEWA Mini Bio LuxuryKOSTRZEWA Mini Bio Luxury BKOSTRZEWA EEI Pellets
 Zobacz: Mini Bio NE Zobacz: Mini Bio Luxury Zobacz: Mini Bio Luxury B Zobacz: EEI Pellets

 

Urządzenia zostały przebadane przez akredytowaną jednostkę badawczą w Brnie (Czechy).

  • Kotły Mini Bio NE 15, Mini Bio Luxury 15, Mini Bio Luxury B 15 (zbiornik bok)  spełniają wymagania 5. klasy wg normy 303-5:2012.
  • Kocioł EEI Pellets 15 spełnia wymagania ecodesign (ekoprojektu).

Cena

➢    Mini Bio NE 15- cena katalogowa: 10 915 zł (obowiązuje cena promocyjna w ramach “MINI CENA MAXI KORZYŚĆ”: 9410 zł brutto)

➢    Mini Bio Luxury 15 – cena katalogowa: 12 100 zł (obowiązuje promocja na częśći “KUPUJESZ ZYSKUJESZ”)

➢    Mini Bio Luxury B 15 (zbiornik bok) – cena katalogowa: 11 100 zł  (obowiązuje promocja na częśći “KUPUJESZ ZYSKUJESZ”)

➢    EEI Pellets 15 – cena katalogowa: 12 400 zł  (obowiązuje promocja na częśći “KUPUJESZ ZYSKUJESZ”)