W kotłach programu „Czysta Kotłownia” spalanie śmieci jest niemożliwe!

Kotły c.o. na biomasę, zakwalifikowane do programu „Czysta Kotłowania”, to urządzenia najnowszej generacji, dbające o środowisko naturalne oraz portfel użytkownika. Spalają paliwo w sposób wysoce ekonomiczny, pobierając przy tym znikomą ilość energii elektrycznej oraz – dzięki zaawansowanej technologii – ograniczają do minimum emisję szkodliwych gazów i pyłów. Zastosowanie podajnika paliwa gwarantuje wygodę eksploatacji i całkowicie uniemożliwia spalanie odpadów!

Przypominamy, że palenie śmieci w przydomowych kotłowniach to nielegalny proceder, przynoszący złudne oszczędności. Skala problemu jest olbrzymia – ministerstwo środowiska informuje, że corocznie spalamy w domach nawet 2 mln ton odpadów. Oto pięć podstawowych powodów, dla których należy zerwać z paleniem odpadów:

  1. Toksyny uwalniane przy spalaniu śmieci zwiększają ryzyko śmiertelnych chorób!

Każdy spalony kilogram śmieci zanieczyszcza powietrze toksycznymi substancjami, które szkodzą palaczowi, sąsiadom i wielu innym osobom. Trujące gazy oraz pyły mogą wywoływać wiele poważnych chorób – m. in. raka płuc, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, choroby układu krążenia. Choroby te wiążą się z ograniczeniem aktywności, bardzo kosztownym leczeniem, a w niektórych przypadkach prowadzą do śmierci.

  1. Palenie odpadów szkodzi dzieciom

Wdychanie powietrza zanieczyszczonego toksynami, pochodzącymi ze spalania odpadów rujnuje zdrowie dzieci – zwiększając częstotliwość alergii, astmy, chorób płuc, upośledzając rozwój dzieci narodzonych oraz ich rozwój podczas życia płodowego.

  1. Płonące odpady uszkadzają kocioł i komin

Spalanie śmieci przyspiesza niszczenie kotła oraz przewodów kominowych. Płonący plastik tworzy związki, które stopniowo uszkadzają blachy kotła i komin. Ponadto w kominie szybko osadzają się niebezpieczne sadze, które mogą spowodować pożar.

  1. Spalanie odpadów jest karalne

Każdy, kto widzi (i czuje!), że ktoś pali odpady, ma prawo zwrócić mu uwagę, a gdy to nie pomoże, zgłosić problem odpowiednim służbom. Najprostsza droga to telefon do straży miejskiej lub urzędu, któremu straż podlega. Mogą one ukarać mandatem w wysokości do 500 zł, natomiast sąd może orzec grzywnę w wysokości nawet 5000 zł.

  1. Zdrowie jest bezcenne!

Drapanie w gardle, duszności i powtarzające się napady kaszlu mogą być symptomem wielu groźnych schorzeń wywołanych złym stanem powietrza. Pamiętaj, że zanieczyszczenia z domowego komina rozprzestrzeniają się i opadają głównie w promieniu 10-krotności jego wysokości, czyli na Twój dom i najbliższe otoczenie. Toksyczne substancje powstałe w wyniku spalania m.in. foliowych opakowań czy plastikowych butelek i innych tworzyw sztucznych poza specjalistycznymi spalarniami trafiają więc właśnie do Twoich płuc. Skala problemu jest ogromna, to właśnie te związki m.in. wpływają na zachorowalność na groźnie choroby przewlekłe. Warto przypomnieć, że m.in. z tego powodu co roku na raka płuc choruje 23 tys. ludzi, 80 tys. ma zawał serca, a 2 mln leczy się na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Ile kosztuje taka „przyjemność”? Roczne wydatki państwa na leczenie POChP w kraju sięgają 165 mln złotych, zaś zawałów serca – 1,3 mld zł.

Palenie odpadów w domu jest niebezpieczne, nielegalne, a co najważniejsze, szkodzi Tobie i Twoim najbliższym. Jakkolwiek tego nie liczyć, więcej można stracić, niż zyskać.

(informacje dotyczące konsekwencji zdrowotnych palenia odpadów oraz skali procederu zostały zaczerpnięte z portalu www.tworzymyatmosfere.pl)