W trosce o najwyższą jakość produktów firma KOSTRZEWA uruchomiła nowoczesne laboratorium badawcze. Wykorzystywana instalacja badawcza pozwala przetestować projektowane urządzenia pod kątem istotnych parametrów (sprawność, emisja, pobór energii itp.), zanim trafią do Klienta.
Wielu producentów kotłów nie posiada laboratorium badawczego, co więcej nie wysyła swoich produktów do testowania w akredytowanych jednostkach badawczych, w związku z czym dane techniczne na tabliczce znamionowej takich urządzeń mijają się z prawdą – informuje Paweł Kostrzewa, dyrektor marketingu w firmie KOSTRZEWA. – Na rynku mamy wiele urządzeń grzewczych z mocą nominalną podaną na wyrost. Firma KOSTRZEWA uruchomiła nowoczesne laboratorium, w którym można precyzyjnie zbadać m.in. moc grzewczą kotła – podstawowy wskaźnik, którym sugeruje się klient podczas wyboru produktu.

Laboratorium marki KOSTRZEWA zostało zaprojektowane m.in. z myślą o badaniu kotłów c.o. o mocy grzewczej do 700 kW na zgodność z normą PN 303-5:2012.

Chcieliśmy badać nasze produkty znacznie szerzej, niż tylko na zgodność z PN 303-5:2012 – dodaje Paweł Kostrzewa. – Dlatego poddajemy kotły drobiazgowym kontrolom, mającym na celu wyeliminowanie wszelkich, nawet najdrobniejszych niedoskonałości konstrukcyjnych i technicznych, jeszcze na etapie projektowania urządzeń. Testujemy działanie programów elektronicznych stosowanych w kotle i wykonujemy mechaniczno-cieplne testy wytrzymałościowe, choć nie wymaga tego nasza, polska norma.

Laboratorium zostało wyposażone w trzy stanowiska badawcze. Pierwsze – do badania urządzeń o mocy grzewczej do 50 kW, drugie – do 100 kW, trzecie – do 700 kW. Każde stanowisko pomiarowe może pracować stale i niezależnie od pozostałych. Badania mogą być prowadzone o każdej porze roku. Laboratorium zostało wyposażone w chłodnię, umożliwiającą odbieranie nadmiaru energii cieplnej. Ciepło wytworzone podczas badań kotłów jest wykorzystywane do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania budynków administracyjnych oraz hal produkcyjnych.

KOSTRZEWA Laboratorium firmowe 2014
KOSTRZEWA Pellets Vacuum Twin Bio

Przed wprowadzeniem na rynek każdy z prototypów musi przejść drobiazgowe i wielomiesięczne testy, podczas których sprawdzana jest sprawność kotła z uwzględnieniem wartości maksymalnej, średniej i chwilowej, a także zużycie energii elektrycznej – maksymalne, średnie, chwilowe – konieczne do wytworzenia przez urządzenie zadanej mocy. Przy użyciu kamery termowizyjnej sprawdza się, które elementy kotła szybciej tracą ciepło na zewnątrz. Pozwala to na zastosowanie lepszej izolacji tych elementów. W laboratoryjnych warunkach badana jest też emisyjność: CO, CO2, O2, NOx, PM2,5 i PM10. Priorytetowym zadaniem, poprzedzającym przystąpienie do wiarygodnych badań urządzeń grzewczych, jest wyznaczenie wartości energetycznej i wilgotności paliwa oraz procentowej ilości popiołu za pomocą kalorymetru oraz zespołu urządzeń towarzyszących.

Nowoczesne laboratorium pozwala symulować warunki panujące w budynku mieszkalnym i zbadać reakcje programu kotła – np. czas dostosowania się do wahań temperatury, emisję spalin oraz zużycie energii elektrycznej, sprawności przy zmianach obciążenia urządzenia. Dzięki temu możliwe jest określenie w jakich warunkach urządzenie lepiej pracuje – czy lepiej jest pracować cały czas na umiarkowanej mocy, czy z przerwami i większymi wahaniami obciążenia urządzenia.
Klienta powinna interesować przede wszystkim średnia sprawność urządzenia.

KOSTRZEWA Laboratorium firmowe 2014

Chcąc wyznaczyć nowy kierunek podejścia do Klienta, będziemy informowali o średniej sprawności danego urządzenia – zapowiada Paweł Kostrzewa.